Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Huy Khoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Huy Khoa

Ngô Huy Khoa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 3.07 - Tổng điểm 184

Ngô Huy Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 21:31:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 96

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 5.60 - Tổng điểm 336

Ngô Huy Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:37:31
Ngô Huy Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 18:11:23
Ngô Huy Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 18:08:39

Điểm thi

Ngô Huy Khoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:13:35
Ngô Huy Khoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:06:05
Ngô Huy Khoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-25 21:02:10
Ngô Huy Khoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-25 20:43:31
Ngô Huy Khoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-25 20:33:37
Ngô Huy Khoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-14 17:25:28
Ngô Huy Khoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-14 17:21:41
Ngô Huy Khoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-14 17:20:22
Ngô Huy Khoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-14 17:17:36
Ngô Huy Khoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 17:27:22
Ngô Huy Khoa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 17:17:00