Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trần duy hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trần duy hiếu

trần duy hiếu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

62 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6200

trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 08:48:12
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-08-30 11:37:06
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 17:06:08
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:14:55
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 20:28:20
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2016-09-29 12:01:09
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 20:34:06
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 13:04:48
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:28:30
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 16:52:19
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 20:07:42
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp vào ô trống
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 13:09:07
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 22:27:48
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 22:01:05
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 17:05:30
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 16:37:29
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 15:52:22
Lần cuối làm bài: 2016-08-26 12:27:17
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 23:58:44
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 11:45:10
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 16:29:26
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-10-08 12:12:43
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 08:09:49
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số lớn nhất, số bé nhất
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 15:00:01
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 13:27:29
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 15:42:19
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ không nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 17:02:26
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ (có nhớ và không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 22:19:36
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 10:45:47
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 19:54:05
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đoán chữ số trong phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 16:01:47
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 16:36:22
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-09-28 20:21:24
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 12:21:56
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 12:20:54
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 13:03:58
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 19:47:59
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 12:51:27
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 19:31:25
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-08-30 11:43:55
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2016-09-06 19:23:47
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-09-06 19:30:48
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-09-06 19:37:05
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 09:05:55
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 16:17:53
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 15:13:16
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 15:41:19
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 20:20:06
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 20:04:21
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tăng lên: phép nhân hay phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 00:05:40
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi: phép chia hay phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 12:41:05
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 15:25:15
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:04:08
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 15:28:58
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 11:05:29
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 13:33:31
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 20:22:24
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 13:25:38
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 08:43:36
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 18:25:24
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 12:36:34
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 12:27:28

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 18:43:07
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 18:48:18
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:28:23
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 09:19:23
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 12:44:13
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:39:06
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 19:12:46
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 12:50:15
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 18:58:26
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 19:18:34
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 18:54:17
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 18:55:56
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 10:04:21

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:11:08
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 11:12:34
trần duy hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 12:27:52

Điểm thi

trần duy hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-15 12:39:42
trần duy hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-14 11:46:28
trần duy hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-13 22:18:24
trần duy hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-12 19:43:55
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-01-12 19:39:04
trần duy hiếu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-21 08:14:07
trần duy hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-21 14:37:25
trần duy hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-10 20:46:30
trần duy hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-10 20:38:56
trần duy hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-10 20:34:34
trần duy hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-10 13:15:53
trần duy hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-10 13:08:58