Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Yen Khanh 2k6. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Yen Khanh 2k6

Yen Khanh 2k6
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 3.20 - Tổng điểm 64

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.30 - Tổng điểm 66

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 5.50 - Tổng điểm 220

Yen Khanh 2k6 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:13:36
Yen Khanh 2k6 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 10:31:39

Điểm thi

Yen Khanh 2k6 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-19 21:00:22