Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen khanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen khanh

nguyen khanh
Nhớ lại Quá Khứ ...chỉ làm ta thêm buồn ! Nhắc lại Kỷ Niệm ...chỉ làm lòng thêm đau! Thôi thì cứ Quên Nhau ..để nỗi đau như chưa từng TỒN TẠI

Luyện toán

43 -Trung bình 9.75 - Tổng điểm 4485

nguyen khanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-02-11 18:04:02
nguyen khanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 18:34:25
nguyen khanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-01-30 19:30:35
nguyen khanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 21:29:39
nguyen khanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:48:34
nguyen khanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 13:32:50
nguyen khanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 17:48:58
nguyen khanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 08:42:19
nguyen khanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 07:39:54
nguyen khanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-12-12 19:13:09

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 250

Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:09:42
nguyen khanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 19:28:59

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.90 - Tổng điểm 78

Điểm thi

nguyen khanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-27 13:02:22
nguyen khanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 08:03:38
nguyen khanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 08:01:04
nguyen khanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-10 20:28:01
nguyen khanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-10 20:23:55
nguyen khanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 12:32:18
nguyen khanh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 12:29:33