Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ♥. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hãy vui mừng khi có người nói xấu sau lưng bị, điều đó chứng tỏ mình hơn họ, mình có những thứ mà họ không có. Sống vui vẻ, vô tư là cách trả đũa đau nhất cho những kẻ đã nói xấu bạn. Kẻ nói xấu sau lưng bạn là vì họ không bằng bạn về tất cả mọi thứ. Đến cả khẩu ngữ cũng xứng tầm hậu môn! Các bạn nói xấu sau lưng tôi thì vẫn mãi chỉ ở sau lưng tôi thôi. Tôi không rảnh để đi nói xấu người khác như các bạn. Và nên nhớ, những kẻ rảnh rỗi nhiều quá thường là kẻ vô dụng. Nếu bạn nói xấu tôi chứng tỏ bạn không bằng tôi. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác trước khi muốn nói xấu họ! Đừng bao giờ nói xấu người khác với một tay nói xấu chuyên nghiệp. Hôm nay bạn nói xấu người khác thì chắc gì ngày mai bạn sẽ được người khác nói tốt. Giữ mồm giữ miệng là giữ thể diện cho bản thân. Muốn nói xấu tôi trước tiên bạn phải hoàn hảo đã. Chỉ yêu tinh, quỷ quái mới nói những lời cay độc. Bạn là con người mà? Chỉ tiểu nhân mới đi soi mói quân tử. Quân tử bao đời để tâm đến tiểu nhân. Ba mẹ sinh ra cái miệng đi kèm cái não. Trước khi phát ngôn hãy chứng tỏ não còn hoạt động. Nói xấu người khác là hành động thể hiện “tôi là một kẻ bất tài”. Bị người khác nói xấu chứng tỏ bạn có sức ảnh hưởng. Nếu ghét một người, đừng nên nói ra đặc biệt là người thứ 3. Một khi nói ra là bạn đã thua từng vòng đầu tiên. Nói xấu người khác sướng cái miệng nhưng hại cái thân. Đừng phán xét sau lưng người khác khi chưa biết rõ vấn đề. Có thể sẽ gây tai họa. Với những kẻ chuyên đi nói xấu sau lưng bạn, đâm bị thóc chọc bị gạo khi bạn không có mặt thì hãy mỉm cười và “bơ” chúng đi nào. Cả đời họ chỉ có thể đứng sau lưng bạn mà thôi!

Luyện toán

37 -Trung bình 9.25 - Tổng điểm 3885

đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:47:50
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 19:18:09
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:25:57
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:26:51
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 14:20:19
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 14:28:28
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 14:22:43
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 14:18:16
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 14:14:38
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 14:10:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.20 - Tổng điểm 24

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-07 21:59:58
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-10 15:12:45
làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-10 14:57:25
làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-11 09:30:36
làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-08-11 09:28:48
làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-11 09:25:56
làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-08-11 09:23:26
làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-11 09:19:39
làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-11 09:17:34
làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 16:14:25
làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-12 14:47:50
làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-09 15:06:29
làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-09 15:02:15
làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-09 14:53:31
làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-09 14:50:54
làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-06 14:37:08
làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-28 08:50:52
làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-28 08:46:13
làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-28 08:33:26
làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 21:31:25
làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 21:28:59
làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 21:27:25
làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 21:25:32
làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-07 21:21:30
làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-06 16:03:58
làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-06 16:00:10
làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-06 15:56:34
làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-06 15:53:42
làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-06 15:51:00
làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-06 15:49:21