Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ

๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ
Uầy=)) \nBây giờ , mới hiểu .. ĐAU là gì =))

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 20:15:20
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 17:14:22
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 17:16:33
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 21:27:37
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:13:44
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 19:28:57
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 21:22:25
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 17:07:02
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:37:52
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 20:45:57
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 21:15:33
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:04:57
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 20:36:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:51:42
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 20:16:35
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 10:25:25
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 10:20:36
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 20:44:28
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 10:32:18
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:18:48
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:24:18
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:35:35
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:56:47
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 20:03:17
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 20:04:52
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 20:12:19
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 20:16:07
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 20:25:30
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 20:30:13
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 20:27:18
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 20:32:06
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 07:54:09
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:09:28
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 21:47:30
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 21:57:16
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 19:43:48
๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 11:53:17

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-27 19:32:49
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-27 19:25:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-27 19:20:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-20 18:29:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-20 18:15:12