Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡

ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡
À mà nè , chimte=cute chứ k pk tùm bậy đâu nha.Nghĩ bậy hông hà https://olm.vn/thanhvien/munchannel(Nii-chan) https://olm.vn/thanhvien/ngocan01042006(Onii-chan) https://olm.vn/thanhvien/2688440(Onee-chan)
  • Tên: ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡
  • Đang học tại: Trường THCS Mỹ Hoà
  • Địa chỉ: Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
  • Điểm hỏi đáp: 335SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 2SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 7.16 - Tổng điểm 501

ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:13:44
ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 19:28:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.90 - Tổng điểm 38

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 8.21 - Tổng điểm 2791

ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 19:43:48
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:18:48
ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 20:04:52
ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 10:32:18
ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 11:53:17
ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:09:28
ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:24:18
ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 20:44:28
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 10:25:25
ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 21:57:16

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-27 19:32:49
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-27 19:25:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-27 19:20:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-20 18:29:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-20 18:15:12