Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khánh Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khánh Linh

Khánh Linh
Toán:8 Văn:8.5 Anh:9 ĂN TẾT VUI :)))

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:45:03
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:53:06
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:58:11

Điểm thi

Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-26 14:58:21
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-27 13:32:14
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 13:06:11