Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trancongkhanhduy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trancongkhanhduy

trancongkhanhduy
ai mà qua nhà Tao thì gặp may đó biết chưa

Điểm thi

trancongkhanhduy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 13:43:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-21 12:28:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-08 20:24:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-02-15 13:00:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-26 20:49:48

Luyện toán

8 -Trung bình 6.62 - Tổng điểm 1125

trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 17:03:35
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-03-10 10:41:13
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 14:01:13
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 14:32:38
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 15:47:59
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 07:30:20
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 10:50:51
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 15:38:13