Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trancongkhanhduy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trancongkhanhduy

trancongkhanhduy
ai mà qua nhà Tao thì gặp may đó biết chưa

Điểm thi

trancongkhanhduy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 13:43:25

Luyện toán

10 -Trung bình 7.17 - Tổng điểm 1363

trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 17:03:35
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-03-10 10:41:13
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 14:01:13
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 14:32:38
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 15:47:59
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 07:30:20
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 10:50:51
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 15:38:13
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2017-08-01 18:23:30
trancongkhanhduy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-07-06 07:27:36