Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenquockhang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenquockhang

nguyenquockhang
Học thì học, không học thì..... vào Online Math

Luyện toán

24 -Trung bình 6.05 - Tổng điểm 3204

nguyenquockhang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 21:42:16
nguyenquockhang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-10-24 12:08:01
nguyenquockhang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 19:06:48
nguyenquockhang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-09-07 16:41:32
nguyenquockhang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 19:30:45
nguyenquockhang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 19:18:03
nguyenquockhang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 12:02:21
nguyenquockhang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ thuận và dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 20:04:37
nguyenquockhang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (góc - cạnh - góc)
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 12:13:38
nguyenquockhang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 08:25:36

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 200

Lần cuối làm bài: 2017-10-12 20:40:53

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyenquockhang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-31 16:34:11
nguyenquockhang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 19:50:20
nguyenquockhang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-10-30 07:04:55
nguyenquockhang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-11 19:36:53