Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Phúc Khang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Phúc Khang

Trần Phúc Khang
I like math

Luyện toán

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 21:24:48
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:41:51
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-12-19 17:58:31
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-08-13 06:24:28
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-08-10 12:54:39
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 14:09:36
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 11:27:18
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-01-06 12:30:58
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-01-01 06:47:19
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-12-11 12:07:02
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 10:00:17
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 14:12:38
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:07:44
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 11:25:41
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 22:00:19
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: (Phần 1) Hoán vị
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 18:12:03

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 17:17:22
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 17:34:52
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test E5. language Focus 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 10:11:26
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 17:12:14

Điểm thi

Trần Phúc Khang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-15 04:12:48