Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Phúc Khang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Phúc Khang

Trần Phúc Khang
I like math

Luyện toán

14 -Trung bình 7.29 - Tổng điểm 2332

Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 21:24:48
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 11:25:41
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:07:44
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 11:27:18
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 14:12:38
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-01-06 12:30:58
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-01-01 06:47:19
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 10:00:17
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 14:09:36
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-08-10 12:54:39

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.31 - Tổng điểm 345

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 5.62 - Tổng điểm 731

Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 17:12:14
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test E5. language Focus 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 10:11:26
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 17:34:52
Trần Phúc Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 17:17:22

Điểm thi

Trần Phúc Khang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-15 04:12:48