Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ha tuan kham. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ha tuan kham

ha tuan kham
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 2.19 - Tổng điểm 175

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.70 - Tổng điểm 243

Điểm thi

ha tuan kham làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-06 22:13:12
ha tuan kham làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-06 22:07:42