Luyện Viết Anh

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Luyện Viết Anh
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Lớp 4A trồng được số cây là:

(600 – 50) : 2 = 275 (cây)

Lớp 4B trồng được số cây là:

275 + 50 = 325 (cây)

Đáp số:

Lớp 4A: 275 cây;

Lớp 4B: 325 cây.