Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với khai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

khai
Hello ,Chào các bạn mình tên là Lê Hoàng Khải và mình rất hâm mộ doraemon,nếu ai muốn kết bạn với mình thì hãy đổi hình ảnh đại diện thành hình doraemon nhé!

Luyện toán

27 -Trung bình 7.54 - Tổng điểm 3241

khai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 12:39:02
khai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 12:30:23
khai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 12:33:58
khai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 11:02:26
khai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:36:17
khai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 12:17:47
khai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 12:38:25
khai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 12:08:26
khai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 08:00:36
khai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 12:47:08

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

khai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2018-05-16 18:37:24

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

khai làm bài Kiểm tra định kì giữa học kỳ II đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-31 17:41:57
khai làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-31 12:32:27
khai làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-19 19:44:15
khai làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-19 19:41:34
khai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-18 23:15:24