Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với kenny trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

kenny trung

kenny trung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-01-03 08:16:55
kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-03 08:16:01
kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-31 20:57:39
kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-19 06:48:11
kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-18 09:54:03
kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-18 09:52:51
kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-18 09:51:31
kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-30 12:09:31
kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-09-30 12:07:50
kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-30 12:03:57
kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-29 20:46:57
kenny trung làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-29 20:39:41

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm