Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hyouka. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hyouka CTV

Hyouka

Luyện toán

22 -Trung bình 7.58 - Tổng điểm 3411

Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 10:58:48
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 10:41:55
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 10:34:32
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 10:56:32
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:57:14
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:25:29
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:16:12
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 10:37:26
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 10:33:06
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 09:43:38

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 7.28 - Tổng điểm 437

Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 11:15:12
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 10:32:02
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:21:34
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:52:55

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 9.87 - Tổng điểm 1283

Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 21:19:54
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A suggestion for Nick's project
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 19:55:18
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:56:14
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 09:18:26
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 09:14:23
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 10:16:33
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 09:46:51
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 09:54:58
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 09:12:17
Hyouka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:43:39

Điểm thi

Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 10:37:13
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-21 20:37:31
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-20 19:28:40
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-17 10:29:45
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-17 10:03:51
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-15 10:54:47
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-15 09:59:01
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-13 09:58:28
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-06 20:58:49
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-05 11:05:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-05 10:12:30
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 10:37:22
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-04 10:35:28
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-04 10:27:14
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-28 10:59:59
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-26 10:34:09
Hyouka làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-26 10:27:09