Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Đoàn Đức Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Đoàn Đức Hoàng

Đặng Đoàn Đức Hoàng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình! Chúc các ban một ngày tốt lành!

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: Travel plans
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 15:13:05
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 15:56:43

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-15 20:06:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-15 20:41:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-20 08:50:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-19 20:25:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-19 20:11:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:33:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:21:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:15:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-12 12:50:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-12 19:35:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-25 18:47:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 11:57:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-12 14:32:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-02 17:51:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-02 17:35:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-01 14:39:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:31:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:27:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:21:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 06:24:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 06:19:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-09 05:51:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-06 11:07:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-06 07:44:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-02 06:12:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:54:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:42:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 19:25:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 06:41:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 19:15:14