Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Đoàn Đức Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Đoàn Đức Hoàng

Đặng Đoàn Đức Hoàng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình! Chúc các ban một ngày tốt lành!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-15 20:41:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-20 08:50:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-19 20:25:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-19 20:11:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:33:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:21:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:15:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-12 12:50:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-12 19:35:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-25 18:47:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 11:57:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-12 14:32:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-02 17:51:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-02 17:35:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-01 14:39:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:31:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:27:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:21:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 06:24:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 06:19:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-09 05:51:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-06 11:07:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-06 07:44:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-02 06:12:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:54:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:42:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 19:25:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 06:41:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 19:15:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-11 10:59:30

Luyện toán

37 -Trung bình 9.12 - Tổng điểm 3921

Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-23 19:12:10
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 06:53:20
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 10:57:04
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 06:41:29
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 06:44:23
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-27 15:17:50
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 10:53:54
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-02 08:50:55
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-03 14:17:48
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-08 14:24:45