Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Đoàn Đức Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Đoàn Đức Hoàng

Đặng Đoàn Đức Hoàng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình! Chúc các ban một ngày tốt lành!

Luyện toán

37 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3700

Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 19:18:19
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-09-02 08:05:54
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-23 19:12:10
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 06:53:20
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 10:57:04
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 06:41:29
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-27 15:17:50
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 10:53:54
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-02 08:50:55
Lần cuối làm bài: 2014-08-31 08:27:08
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-03 14:17:48
Lần cuối làm bài: 2014-08-10 14:45:32
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-08-09 09:30:00
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2014-08-16 10:54:33
Lần cuối làm bài: 2014-08-23 16:25:41
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-08-31 08:30:27
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-09-02 08:12:00
Lần cuối làm bài: 2014-09-02 08:08:35
Lần cuối làm bài: 2014-09-02 08:15:50
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2014-09-02 15:10:58
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-08-23 16:22:52
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-09-02 15:28:35
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 05:54:33
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2015-02-18 09:50:29
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-09 08:51:46
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-08 14:24:45
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-08-10 14:55:22
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 06:44:23
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 06:54:17
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-09 20:49:15
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 15:36:56
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 07:44:11
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 07:50:39
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 06:09:23
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 05:56:08
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 19:26:51
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 17:57:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: Travel plans
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 15:13:05
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 15:56:43

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-15 20:06:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-15 20:41:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-20 08:50:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-19 20:25:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-19 20:11:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:33:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:21:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:15:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-12 12:50:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-12 19:35:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-25 18:47:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 11:57:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-12 14:32:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-02 17:51:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-02 17:35:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-01 14:39:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:31:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:27:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:21:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 06:24:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 06:19:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-09 05:51:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-06 11:07:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-06 07:44:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-02 06:12:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:54:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:42:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 19:25:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 06:41:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 19:15:14