Nguyễn Thị Huyền Trang

Giới thiệu về bản thân

Minccino
0
0
0
0
0
0
0

Từ các chữ số 9;0;6;1;5 ta có số lớn nhất là 96510

Chúc bn học giỏi

Từ các chữ số 9;0;6;1;5 ta có số lớn nhất là 96510

Chúc bn học giỏi

Này bạn,bạn học lớp mấy rồi mà sao ngay cả phép tính này mà cũng làm ko nổi vậy!

Thời gian ô tô di chuyển trên đoạn đường là:

    14giờ45phút - 6giờ30phút - 15phút = 8giờ

Đoạn đường ô tô đã đi dài là:

    32,5 x8 = 260 (km)

Đáp số: 260 km