Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với soyeon_Tiểu bàng giải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

soyeon_Tiểu bàng giải

soyeon_Tiểu bàng giải

Luyện toán

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-02 09:37:56
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 10:53:46
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 10:48:28
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-06-12 13:20:53
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 14:28:34
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 17:16:10
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-06-12 12:41:39
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-06-21 22:46:36
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-06-12 17:22:09
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 22:26:33
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 18:20:42
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 13:03:53
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-06-26 21:52:19
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-09-15 12:46:11
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-06-17 22:37:57
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-06-12 17:25:56
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 18:13:49
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-06-13 15:48:25
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 14:02:05
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-06-17 22:43:24
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 22:57:36
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 13:26:12
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 22:59:09
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 23:06:12
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 10:40:27
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 09:37:08
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-05-26 19:08:27
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 12:41:10
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-06-03 10:59:20
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 14:53:38
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 21:57:48
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 18:10:42
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 18:25:18
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 18:28:43
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 18:33:21
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 18:37:45
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 14:04:10
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 14:06:11
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 14:10:31
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 14:12:46
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-17 22:48:06
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-10 17:26:53
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 18:39:13
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 12:16:46
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-06-12 12:30:20
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 12:09:45
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 12:11:57
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 16:04:22
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 16:06:08
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-06-12 12:39:25
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 12:14:35
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 14:56:22
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 21:52:28
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 14:13:43
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 11:30:02
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 13:23:11
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 22:55:33
soyeon_Tiểu bàng giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 11:52:48
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 11:48:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi