Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với kaido. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

kaido
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! vao day thu suc https://vn.holaquiz.com/sync-quiz/3yzh ban nao 5/10 cho 3 tick

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

kaido đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 13:50:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

kaido đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 18:34:32
kaido đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 18:38:29
kaido đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 18:49:27
kaido đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 10:07:45

Điểm thi