Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với kaido. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

kaido

kaido
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! vao day thu suc https://vn.holaquiz.com/sync-quiz/3yzh ban nao 5/10 cho 3 tick

Luyện toán

1 -Trung bình 6.20 - Tổng điểm 124

kaido đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 13:50:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

kaido đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 10:07:45
kaido đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 18:49:27
kaido đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 18:38:29
kaido đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 18:34:32

Điểm thi