Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 阮 垂 扬. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

阮 垂 扬

阮 垂 扬
xD

Luyện toán

65 -Trung bình 9.50 - Tổng điểm 6554

阮 垂 扬 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 07:59:05
阮 垂 扬 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 19:54:34
阮 垂 扬 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 12:09:33
阮 垂 扬 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 12:06:19
阮 垂 扬 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-02-17 07:13:25
阮 垂 扬 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2018-02-17 07:14:20
阮 垂 扬 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 18:56:58
阮 垂 扬 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 12:44:14
阮 垂 扬 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 18:07:47
阮 垂 扬 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-02-17 07:16:40

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

阮 垂 扬 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 17:36:59

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

阮 垂 扬 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-21 09:55:23
阮 垂 扬 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:20:39
阮 垂 扬 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-24 20:49:38
阮 垂 扬 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-23 17:56:11
阮 垂 扬 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-23 17:44:05
阮 垂 扬 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 17:41:44
阮 垂 扬 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-22 21:47:42
阮 垂 扬 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 21:45:17
阮 垂 扬 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-22 21:43:55