Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ꧁๖ۣۜKα¢ɦĭ๖꧂ ( team gà công nghiệp ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

꧁๖ۣۜKα¢ɦĭ๖꧂ ( team gà công nghiệp )

꧁๖ۣۜKα¢ɦĭ๖꧂ ( team gà công nghiệp )
ai thích thì gia nhập team tui yêu cầu: -kb vs tất cả thành viên trong team -ko chửi người ta vô cớ -phải có tính kiên nhẫn 1 xíu -dành cho tất cả mọi lứa tuổi -mỗi thành viên phải có chữ(team gà công nghiệp)phía sau https://olm.vn/thanhvien/phankhanhduy https://olm.vn/thanhvien/linhll2008 https://olm.vn/thanhvien/ichigo99 https://olm.vn/thanhvien/nguyentoquynh https://olm.vn/thanhvien/baoyen2k10 Đội trưởng : https://olm.vn/thanhvien/kachi_chan Phó team : https://olm.vn/thanhvien/anhhatd20104a Quản lý : https://olm.vn/thanhvien/anh7111b

Luyện toán

6 -Trung bình 6.79 - Tổng điểm 1291

꧁๖ۣۜKα¢ɦĭ๖꧂ ( team gà công nghiệp ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 08:20:30
꧁๖ۣۜKα¢ɦĭ๖꧂ ( team gà công nghiệp ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 10:33:59
꧁๖ۣۜKα¢ɦĭ๖꧂ ( team gà công nghiệp ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 18:04:37
꧁๖ۣۜKα¢ɦĭ๖꧂ ( team gà công nghiệp ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:35:31
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:23:38
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:17:11

Luyện văn - Tiếng Việt

21 -Trung bình 8.59 - Tổng điểm 2405

꧁๖ۣۜKα¢ɦĭ๖꧂ ( team gà công nghiệp ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 17:50:44
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 18:37:40
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 19:11:21
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 21:33:14
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 21:30:04
꧁๖ۣۜKα¢ɦĭ๖꧂ ( team gà công nghiệp ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 16:34:44
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:54:52
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 15:13:34
꧁๖ۣۜKα¢ɦĭ๖꧂ ( team gà công nghiệp ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:52:04
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 17:42:15

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.90 - Tổng điểm 9

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-30 18:59:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-24 21:54:15
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-24 21:43:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-21 18:56:37
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-20 17:34:51