Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Machi channel. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Machi channel

Machi channel
https://www.youtube.com/channel/UCZhPZO3F2g Vào link trên và ấn Sub để ủng hộ mik nhé ! Mik là 1 OTAKU thuộc cung Xử Nữ .

Luyện toán

0 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 144

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 6.89 - Tổng điểm 551

Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 22:02:13
Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 20:40:45
Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 18:02:37

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 7.94 - Tổng điểm 1111

Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:40:26
Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:41:33
Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 22:08:32
Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 17:57:02
Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 22:04:53
Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:04:32
Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:44:03
Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:43:16
Machi channel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:41:09

Điểm thi