Barack Obama

Giới thiệu về bản thân

Không biết thì hỏi, muốn giỏi thì học. Học thầy, không thầy học OLM
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)
Bạn chưa có hoạt động nào !!!