Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với anhjakinguyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

anhjakinguyen

anhjakinguyen
Chào mừng đã thăm online math olm.vn nha các bạn nhấn nút phím F4 và 1 nha 11111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111

Luyện toán

4 -Trung bình 2.53 - Tổng điểm 1213

anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 11:05:58
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 11:17:30
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-07-28 15:47:25
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 15:42:09

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 4.57 - Tổng điểm 1233

Lần cuối làm bài: 2019-10-07 12:25:40

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 5.50 - Tổng điểm 4124

anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 13:04:39
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 14:13:46
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 14:14:44
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 16:46:44
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 10:05:52
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 16:13:48
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 09:34:28
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 10:02:33
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 10:08:21
anhjakinguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:42:43

Điểm thi

anhjakinguyen làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-14 14:44:34