TFBoys

Giới thiệu về bản thân

Nếu tình cảm giữa fan và thần tượng chỉ là gió thoảng mây trôi thì \" fan chân chính có nghĩa lí gì ?\" Chỉ khi tình cảm bạn dành cho ai đó là xuất phát từ trái tim thì bạn mới có thể hiểu được tấm chân tình mà tôi dành cho các cậu ấy.