Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ

ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ
Add?

Luyện toán

15 -Trung bình 9.84 - Tổng điểm 1673

ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:13:48
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 15:51:38
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 15:21:19
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 12:26:54
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 09:42:57
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 20:15:27
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 10:28:13
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 13:55:53
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 13:50:02
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-06-05 07:38:27

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 9.63 - Tổng điểm 289

ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 11:14:50
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 18:03:25

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-17 13:57:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-03 20:36:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:54:02
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:51:29
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:47:42