Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ

ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ
886 🔚

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 10:19:40
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 19:36:28
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 10:28:13
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-06-05 07:38:27
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 20:15:27
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 09:42:57
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 12:16:53
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 13:55:53
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 13:50:02
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 15:21:19
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 15:51:29
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 15:51:38
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 19:23:34
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 12:26:54
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:13:48

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 18:03:25
ღɦắċ ɦøàŋɠ էɦїêŋ ŋαɱღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 11:14:50

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-17 13:57:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-03 20:36:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:54:02
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:51:29
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:47:42