Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với PhanHuyQuang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

PhanHuyQuang

PhanHuyQuang
helo Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 1.70 - Tổng điểm 17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.80 - Tổng điểm 28

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

PhanHuyQuang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-14 21:47:52
PhanHuyQuang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-14 21:21:19
PhanHuyQuang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-06 21:24:01
PhanHuyQuang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-15 21:17:23
PhanHuyQuang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-23 21:21:49