Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Zamn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Zamn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Zamn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:48:49
Zamn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 16:35:24
Zamn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 17:18:44
Zamn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 20:43:47
Zamn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:40:51
Zamn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 16:13:58
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 17:05:07
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:27:46

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Zamn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 15:05:28
Zamn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 15:21:55
Zamn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 15:53:42
Zamn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 09:49:51

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi