Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 응 우옌 호 아이. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

응 우옌 호 아이

응 우옌 호 아이
diám thị nhìn em giám thị cười =))Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi:((Cổng trường Đại Học cao vời vợi Ruộng đồng mênh mông đón em về

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 19:11:38
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 12:02:30
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 18:04:53
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 10:28:55

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 21:02:23

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 18:45:03
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 17:59:27
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 19:57:47
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 09:59:54
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:00:47
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:01:51
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 17:51:50
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 09:55:39
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 20:12:11
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:15:53
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:37:02
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:18:01
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:26:25
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:35:12
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:47:12
응 우옌 호 아이 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:00:22

Điểm thi