Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Anh

Đào Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 2.00 - Tổng điểm 20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.20 - Tổng điểm 12

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 6.51 - Tổng điểm 521

Đào Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:43:55
Đào Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:32:50
Đào Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:22:34
Đào Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:38:56

Điểm thi

Đào Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-03 20:55:03