Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Tú. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Tú

Nguyễn Ngọc Tú
Ai den nha minh thi ket ban nha

Luyện toán

7 -Trung bình 7.18 - Tổng điểm 1077

Nguyễn Ngọc Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 19:54:33
Nguyễn Ngọc Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 21:13:07
Nguyễn Ngọc Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 12:21:42
Nguyễn Ngọc Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 19:21:42
Nguyễn Ngọc Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 19:47:12
Nguyễn Ngọc Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 12:02:58
Nguyễn Ngọc Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 12:12:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi