Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ςNicole Elizabeth_. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ςNicole Elizabeth_

ςNicole Elizabeth_
Aiya .. đừng mời kb nx ~ tôi mệt r ~ bỏ olm r ~ ib qua https://www.facebook.com/ichgolamattroirucro.3458 //// Kaorii-chan của tui :D !! Dịch mà anime bị hoãn :(( Giải toán ở olm rất chi là ức chế :V ............ Dạo này t thấy hoc24 vs olm lm s ý :))

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 10:03:14
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 13:08:40
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 17:58:02
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 14:45:45
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 10:00:01
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:50:04
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 18:10:42
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 14:51:25
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 17:14:32
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 09:59:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 17:13:40
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 17:07:39
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:32:34
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 16:18:31
ςNicole Elizabeth_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 16:22:56

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-04 14:36:50
ςNicole Elizabeth_ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 13:23:37