Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Tuấn Khải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Tuấn Khải

Hoàng Tuấn Khải
làm người,phải có 4 chữ này: chữ "Phải"là luôn làm đúng,không đi theo sai trái. chữ "Thật"là luôn luôn trung thực,vị tha. chữ "Nhẫn"là kiên trì. và chữ "Tâm"là luôn luôn yêu quý người xung quanh. Nói tóm lại,làm người thì....Phải Thât Nhẫn Tâm!!!! Việt Nam đất nước anh hùng Trung Quốc là nước nửa khùng nửa điên Việt Nam đang sống bình yên Trung Quốc đừng có làm phiền Việt Nam Trung Quốc đông dân toàn cỏ rác Việt Nam lác đác toàn siêu nhân Việt Nam cưỡi rồng

Luyện toán

40 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4000

Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 14:37:22
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-07-07 15:37:20
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 09:04:09
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 07:52:02
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 10:16:40
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-31 07:54:21
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 16:56:49
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-05-20 07:52:19
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-05-29 10:48:56
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 13:09:22
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-07-02 16:22:36
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 12:31:37
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-08-08 12:33:16
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 09:20:05
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-30 21:13:06
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 18:20:18
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 20:45:16
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-25 07:45:05
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 22:12:40
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 22:53:56
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:50:56
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 09:34:21
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 20:15:38
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 10:44:43
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 15:43:08
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 19:37:37
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-05-04 17:06:32
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 08:45:03
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 19:37:29
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 19:57:25
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 21:37:38
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 21:26:43
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2017-04-05 05:04:25
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 04:40:11
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 10:01:28
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-04-26 09:11:55
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 11:35:24
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 21:17:37
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 21:28:37
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 22:26:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 10:49:32
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 22:03:42
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-17 22:48:29
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-17 22:44:53
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 21:53:47
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-15 21:12:34
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 21:41:01
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 20:29:10
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 20:32:39
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-08 20:12:48
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 19:48:21
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-13 21:42:51
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-14 22:23:12