Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Yến Nhi

Yến Nhi
V.I.P khác với các fandom khác. Ngay cả khi vô tay, chúng tôi cũng có phong cách. P/s: EXO-l vào link này vote cho các oppa nha. Link:https://www.mwave.me/en/mgma/vote

Luyện toán

77 -Trung bình 9.82 - Tổng điểm 7760

Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 15:07:55
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 15:11:23
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:31:55
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:26:36
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:21:55
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:17:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:12:57
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:07:13
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:02:19
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:00:08

Luyện văn - Tiếng Việt

105 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10500

Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:36:09
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:41:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:37:56
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:34:29
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:31:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:04:36
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:13:31
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 11:11:06
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 11:03:24
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Loài cá thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 11:01:12

Luyện Tiếng Anh

180 -Trung bình 7.91 - Tổng điểm 18269

Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:09:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 21:09:40
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 22:23:33
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 16:22:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:43:41
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 15:20:24
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:34:14
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:30:43
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 19:26:08
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 14:32:57

Điểm thi

Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-03-29 15:44:21
Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-15 14:41:42
Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-15 14:40:16
Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-15 14:38:08
Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-21 21:49:34
Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-11 22:15:57