Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Yến Nhi
V.I.P khác với các fandom khác. Ngay cả khi vô tay, chúng tôi cũng có phong cách. P/s: EXO-l vào link này vote cho các oppa nha. Link:https://www.mwave.me/en/mgma/vote

Luyện toán

77 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7700

Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:31:55
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 16:31:24
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 22:06:51
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:59:11
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:08:44
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:12:41
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:18:07
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:21:30
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:26:08
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:28:59
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:31:16
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:34:28
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:38:47
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:41:10
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 22:09:03
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:43:32
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:45:41
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:47:51
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:50:11
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:51:42
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:55:16
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 22:01:35
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 22:06:38
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 22:12:00
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 22:20:59
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:12:57
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 22:05:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:17:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 15:07:55
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:21:55
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 22:23:58
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 14:29:46
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:26:36
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 14:34:07
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 15:03:28
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 15:05:40
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 15:09:14
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 15:12:48
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 15:30:10
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 16:00:14
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 16:04:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 16:17:32
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:25:08
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:29:21
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:40:01
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:35:38
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:55:23
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 22:04:23
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 22:07:34
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 22:10:07
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:10:32
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:15:58
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:20:58
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:26:43
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:35:45
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:37:28
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:44:08
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:51:54
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:07:33
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 14:35:46
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 22:18:01
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 14:57:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 22:13:59
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 22:09:59
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:45:11
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng các số từ 1 đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 22:27:26
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:52:41
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 22:20:39
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:39:26
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 100( trừ không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:45:47
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 22:30:16
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:52:42
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:57:46
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 15:11:23
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:00:08
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:02:19
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:07:13

Luyện văn - Tiếng Việt

105 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10500

Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 22:29:22
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 22:30:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 22:31:59
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 22:34:01
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 22:36:13
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 15:34:50
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 15:43:05
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:56:46
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:01:09
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:20:25
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:23:33
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:26:11
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:28:11
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:31:03
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:43:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:52:43
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:04:11
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:15:40
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:21:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 22:00:15
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 60: om, am (xóm, tràm)
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:56:14
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 68: ot, at (hót, hát)
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 10:51:41
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 70: ôt ơt (cột, vợt)
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:47:57
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 73: it, iêt (mít, viết)
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:44:11
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 77: ăc, âc (mắc, gấc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:38:01
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 17:09:49
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 17:02:30
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trường em
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:30:41
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 20:54:35
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:34:14
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái nhãn vở
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:24:44
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:22:46
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:19:44
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:26:43
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:14:58
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:21:31
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:28:30
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ ngựa
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:17:39
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:24:53
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:31:24
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ E, Ê, G
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:33:16
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhà bà ngoại
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:37:12
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai dậy sớm
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:39:47
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu đố
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:43:32
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưu chú Sẻ
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:48:17
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 17:18:18
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:51:29
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ H, I, K
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:54:22
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:03:11
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:10:30
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:07:21
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:13:17
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:15:46
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đầm sen
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 21:32:56
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 21:37:51
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hoa sen
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 21:46:42
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:08:51
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:12:11
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú công
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:15:42
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:18:08
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:01:09
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ O, Ô, Ơ, P
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:21:31
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:06:30
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:09:04
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:12:31
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:17:34
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sói và Sóc
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:21:12
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:27:13
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ Q, R
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:29:48
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:33:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:40:54
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:44:19
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai chị em
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:10:13
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:46:35
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:48:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ S, T
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:51:14
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 20:58:54
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:09:19
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sau cơn mưa
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:13:11
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con Rồng cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:18:59
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:21:05
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ U, Ư, V
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:24:59
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:22:12
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi học
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:47:25
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đi học
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:54:52
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 22:03:34
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 22:07:49
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 22:11:59
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ X, Y
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 22:14:01
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 22:17:32
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm anh
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 22:20:18
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chia quà
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 22:23:29
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trồng na
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 22:25:32
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 10:55:03
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng biển cả
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 10:57:20
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Loài cá thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 11:01:12
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 11:03:24
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 11:11:06
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:13:31
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:04:36
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:31:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:34:29
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:37:56
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:41:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:36:09

Luyện Tiếng Anh

178 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17800

Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:21:25
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:28:05
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 22:03:17
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:10:18
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:07:57
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:12:47
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:29:16
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:32:49
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:34:29
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:35:58
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:37:34
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:39:57
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:13:50
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:14:46
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:54:59
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:24:00
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:53:29
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:15:34
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:17:01
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:18:03
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:19:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:02:14
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:20:19
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:21:50
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:22:52
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:23:34
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:23:51
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:25:14
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 7
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:27:20
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:31:26
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:32:20
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 22:01:08
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:14:07
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:33:04
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:36:19
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:37:24
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:37:39
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:38:57
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:37:54
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:40:21
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:43:20
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:44:13
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:44:32
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:45:22
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:14:43
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:46:21
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 11
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:51:09
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:54:10
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:59:45
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:51:10
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:15:20
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:00:45
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 12
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:02:19
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:56:52
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:59:09
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:07:08
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:21:01
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 13
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:10:25
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 10:10:51
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:38:35
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:16:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:19:29
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 10:09:08
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision untit 14
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:52:25
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 10:02:10
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 10:06:01
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:05:46
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:18:41
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 15
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 10:13:34
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:25:16
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:25:57
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:28:49
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:39:24
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:27:09
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:29:32
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:33:47
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:34:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:35:02
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:46:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:27:20
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:39:46
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:44:53
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:48:50
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:51:03
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:56:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:27:36
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:59:32
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:01:30
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:05:12
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:06:26
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:07:34
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 4
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:11:19
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:15:50
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:21:03
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:25:48
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:28:44
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:21:47
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:26:30
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:29:14
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:32:53
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:28:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:28:56
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:15:10
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:18:44
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:14:42
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:29:52
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:30:48
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:31:26
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:36:41
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:16:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:32:09
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:31:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:18:09
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:22:56
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:39:21
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:23:26
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:25:03
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:41:57
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:36:15
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:26:34
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:39:54
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:35:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:34:16
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:34:37
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:36:00
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:43:25
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:37:20
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:39:55
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:38:40
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:35:15
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:31:28
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 11
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:48:38
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:53:05
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:54:28
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:35:51
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:34:54
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 12
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:13:22
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:18:50
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:46:53
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:34:31
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:45:24
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:34:36
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:34:21
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:45:51
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:48:23
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 15
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:49:51
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:35:18
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:38:08
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:39:45
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:02:16
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:52:00
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 14:48:24
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 08:30:54
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 08:36:33
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 08:40:24
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:40:53
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:43:20
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:09:19
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 21:53:20
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 21:56:12
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:13:44
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 21:58:25
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 22:00:44
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 22:09:06
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:43:58
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:50:52
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 22:24:56
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:46:39
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 14:32:57
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 19:26:08
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:30:43
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:34:14
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 15:20:24
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:43:41
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 16:22:27
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 22:23:33
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 21:09:40
Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:09:27

Điểm thi

Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-03-29 15:44:21
Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-15 14:41:42
Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-15 14:40:16
Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-15 14:38:08
Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-21 21:49:34
Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-11 22:15:57