Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phùng xuân huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phùng xuân huy

phùng xuân huy
alo có đến nhà mk chs thì gõ nút kb nhé alo...

Luyện toán

43 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4300

phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 21:03:49
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 21:16:41
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 16:39:27
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 21:03:50
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 21:35:58
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 15:53:17
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 20:11:50
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 10:52:18
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 11:12:33
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 15:54:29
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 21:49:10
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 10:53:05
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 20:32:57
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 21:57:02
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 21:58:27
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 21:19:15
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-12-21 16:42:31
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-05 20:11:33
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-17 20:22:15
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 21:21:04
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-24 21:06:12
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-27 20:06:59
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-07 10:34:09
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 08:57:25
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-25 21:28:41
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 20:21:47
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 20:47:44
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 20:05:09
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 21:52:57
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 22:30:13
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 21:18:23
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 21:52:41
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:47:11
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 22:00:14
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:22:53
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:33:54
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:23:18
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:20:02
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 21:20:12
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 21:22:02
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:24:39
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:49:58
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 22:07:47

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 22:32:54
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 21:32:46
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 20:51:24
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 21:41:55
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 21:32:42

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 21:28:20
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 21:29:41
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 21:34:18
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:40:05
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:58:49

Điểm thi

phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-29 21:48:13
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-21 20:13:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-08 21:07:38
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-08 21:05:10
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-05 22:08:49
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-05 22:03:43
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-04 21:35:13
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-04 21:33:18
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-30 15:56:23