Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phùng xuân huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phùng xuân huy

phùng xuân huy
alo có đến nhà mk chs thì gõ nút kb nhé alo...

Luyện toán

41 -Trung bình 7.11 - Tổng điểm 4980

phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:20:02
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:24:39
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:23:18
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:22:53
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:33:54
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 22:07:47
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 21:52:57
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 22:30:13
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 21:19:15
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 22:00:14

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 6.25 - Tổng điểm 1375

phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 21:32:42
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 21:41:55
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 20:51:24
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 22:32:54
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 21:32:46

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 7.87 - Tổng điểm 472

phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 21:34:18
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 21:28:20
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 21:29:41
phùng xuân huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:40:05

Điểm thi

phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-29 21:48:13
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-21 20:13:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-08 21:07:38
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-08 21:05:10
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-05 22:08:49
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-05 22:03:43
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-04 21:35:13
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-04 21:33:18
phùng xuân huy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-30 15:56:23