Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Huy Quân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Huy Quân

Nguyễn Huy Quân
Chào mừng các bạn ghé thăm nhà của mình . Ai là fan của kudo và kid thì kết bạn với mình nha . Mình thích truyện hoặc phim conan lắm . Mà không chỉ có chắc conan đâu nha , có phim khác nữa đấy . Chúc các bạn học giỏi trên online math

Luyện toán

76 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7600

Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 14:08:18
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 14:57:35
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 17:39:50
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 15:03:55
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 15:09:08
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 19:50:54
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 19:57:42
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 20:14:10
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 20:19:38
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 20:26:56
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 21:53:06
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 22:11:44
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 19:37:38
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 19:50:09
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh, sắp xếp hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 19:55:28
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 20:02:17
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 20:05:53
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 20:37:07
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 20:49:02
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 11:38:12
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 13:07:55
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 20:57:26
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 10:58:01
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 19:42:52
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 19:28:13
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 20:21:04
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 20:43:53
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 20:50:02
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 21:03:04
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 12:15:11
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:06:24
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:11:13
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:15:30
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:21:22
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:24:33
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:27:27
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:39:17
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:41:15
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:43:25
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:48:19
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 19:38:48
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 19:42:28
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 19:49:54
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 20:13:10
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 20:29:42
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 20:34:42
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 20:42:38
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 10:24:26
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 10:27:34
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 10:29:45
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 10:31:53
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 10:51:18
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 10:30:53
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 20:13:00
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 20:45:47
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 20:48:06
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 15:44:36
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 20:17:40
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-04-09 14:24:06
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 09:39:15
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 09:51:11
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 16:51:08
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 16:54:15
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 17:26:47
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 16:59:20
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-26 15:08:44
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 07:35:48
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 07:37:32
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 07:40:17
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 17:09:50
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2017-05-06 18:11:45
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 17:32:07
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-05-06 17:56:14
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2017-05-06 18:04:32
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-05-06 18:00:10
Nguyễn Huy Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 14:57:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Huy Quân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-28 16:29:55
Nguyễn Huy Quân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-16 17:12:46
Nguyễn Huy Quân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 21:04:38
Nguyễn Huy Quân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 20:59:44
Nguyễn Huy Quân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 20:54:58
Nguyễn Huy Quân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 12:31:57
Nguyễn Huy Quân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 12:30:27
Nguyễn Huy Quân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 12:29:04
Nguyễn Huy Quân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 12:26:01
Nguyễn Huy Quân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 12:24:44
Nguyễn Huy Quân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-18 20:57:44