Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với huynh van duong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

huynh van duong

huynh van duong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

37 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3700

Lần cuối làm bài: 2020-07-17 09:27:12
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 10:05:45
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 07:59:19
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 08:13:29
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 17:54:35
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 14:44:57
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 09:25:49
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 08:29:32
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 09:51:28
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 08:54:41
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 09:58:36
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 09:35:25
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 09:56:49
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 10:26:39
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 17:29:10
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 20:03:36
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 07:07:04
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 11:01:55
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-08-16 17:40:14
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 11:28:18
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 11:46:25
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Lần cuối làm bài: 2020-08-18 19:35:05
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Góc nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 10:10:00
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 09:18:01
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 10:38:08
Lần cuối làm bài: 2020-08-19 13:30:27
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cung chứa góc
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 12:44:15
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-08-20 15:40:54
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 10:43:06
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 17:51:26
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 11:09:44
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 16:43:05
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 18:25:31
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 18:21:01
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 11:10:24
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 11:51:37
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Số phức
Lần cuối làm bài: 2020-12-20 09:44:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

huynh van duong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2020-12-27 10:50:10
huynh van duong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-12-27 10:14:14
huynh van duong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-30 11:04:40
huynh van duong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 10:44:41
huynh van duong làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-04 14:25:39