Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với huynh van duong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

huynh van duong

huynh van duong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-31 19:20:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-09 14:20:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-27 14:28:38
huynh van duong làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-09-04 09:43:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-15 10:08:47
huynh van duong làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-04-24 15:04:12

Luyện toán

22 -Trung bình 4.94 - Tổng điểm 7948

Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:19
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:19
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-08-02 15:41:14
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:19
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:03
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2014-05-03 14:03:50
huynh van duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2014-10-24 14:08:52