Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Huy

Nguyễn Minh Huy
hello Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

81 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8100

Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 15:56:00
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 19:43:30
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 20:07:46
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ nghịch trong thực tế
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 15:33:24
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 10:21:16
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm biến số theo giá trị hàm số
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 16:15:26
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 15:38:08
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 19:07:07
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 10:10:51
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của hàm số theo biến số
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 16:17:27
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 15:23:31
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 20:32:26
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên tính chất kề bù, phân giác
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 15:01:53
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 16:33:10
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 16:43:27
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 15:49:38
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 20:21:05
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 20:24:59
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 15:45:03
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 20:30:32
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 19:46:27
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (góc - cạnh - góc)
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 20:48:17
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tam giác cân, tam giác đều
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 19:08:35
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 19:49:32
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 20:17:17
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 19:22:01
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 10:40:15
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mốt và trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 18:56:56
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 20:17:44
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 10:36:48
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 09:49:07
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và hệ số của đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 10:01:41
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 20:03:31
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng, hiệu các đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 20:42:40
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và tính giá trị của đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 18:24:43
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 10:18:38
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 11:08:58
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các cạnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 10:51:52
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 19:03:08
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 19:08:27
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 19:36:02
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 16:07:11
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 09:32:53
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 19:19:23
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 09:31:38
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 19:46:46
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 15:16:05
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 16:06:22
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 15:52:09
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 09:45:49
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 19:50:36
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 20:10:11
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường cao, trực tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 09:47:05
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 15:38:20
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về định lý Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 08:42:37
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba đại lượng tỉ lệ thuận - nghịch
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 16:06:14
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 19:17:54
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang, hình thang vuông và hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2017-09-22 07:56:42
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-08-18 09:46:25
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ hình đối xứng qua một điểm
Lần cuối làm bài: 2017-08-30 10:14:37
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 09:26:38
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
Lần cuối làm bài: 2017-08-05 10:10:28
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2017-09-29 10:20:12
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 10:20:34
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 19:54:22
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 10:21:25
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức lượng trong tam giác vuông - phần 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 18:30:05
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số lượng giác các góc 30o, 45o, 60o
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 16:06:55
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 15:19:56
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 16:17:42
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ song song trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 18:22:56
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức lượng trong tam giác vuông - phần 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 18:27:55
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 09:10:42
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng/nhân
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 10:19:05
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 16:06:12
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 15:52:43
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 09:30:43
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 16:01:12
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 15:02:06
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 18:38:38
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 18:35:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-09 10:14:07
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-09 09:53:22
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-25 10:22:35
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 10:34:37
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 10:29:04
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 10:23:06
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 15:21:13
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 20:09:13
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 16:20:49
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-30 16:15:32
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-30 16:08:23
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 10:25:57
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-13 09:52:25