Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Huy

Nguyễn Minh Huy
hello Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

81 -Trung bình 9.28 - Tổng điểm 8633

Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức lượng trong tam giác vuông - phần 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 18:27:55
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 15:19:56
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 18:38:38
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 16:17:42
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số lượng giác các góc 30o, 45o, 60o
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 16:06:55
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức lượng trong tam giác vuông - phần 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 18:30:05
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 10:21:25
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ song song trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 18:22:56
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng/nhân
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 10:19:05
Nguyễn Minh Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 10:20:34

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.25 - Tổng điểm 25

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.00 - Tổng điểm 20

Điểm thi

Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-09 10:14:07
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-09 09:53:22
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-25 10:22:35
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 10:34:37
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 10:29:04
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 10:23:06
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 15:21:13
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 20:09:13
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 16:20:49
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-30 16:15:32
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-30 16:08:23
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 10:25:57
Nguyễn Minh Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-13 09:52:25