Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Huy Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Huy Hoàng

Trần Huy Hoàng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Ai Vip kết bạn

Luyện toán

38 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3800

Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 15:22:20
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 07:39:31
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 14:13:30
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 08:01:00
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 07:39:16
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-06-18 09:03:08
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số X trong phép cộng hoặc trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-08-03 10:05:54
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 08:02:18
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 16:18:50
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2016-02-21 15:44:43
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2016-03-24 16:48:51
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng, hiệu các đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 10:54:59
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-07-06 15:20:30
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-06-23 14:54:15
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-04-04 15:25:03
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-01-03 11:00:56
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-07-21 09:09:55
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử bằng nhiều phương pháp - phần 1
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 10:17:16
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2017-01-04 09:03:43
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 08:52:09
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của hình thang
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 09:33:08
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 07:58:36
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 07:02:38
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-08-20 16:13:29
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 14:53:40
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 07:27:54
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử bằng nhiều phương pháp - phần 2
Lần cuối làm bài: 2016-11-04 16:32:29
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điều kiện để phân thức có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 07:21:17
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 07:16:33
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang và tính chất của hình thang (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 07:16:02
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dấu hiệu nhận biết hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 07:30:20
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 07:33:38
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục và đối xứng tâm (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 08:16:33
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 08:12:30
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích đa giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 15:52:40
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 10:25:46
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình đưa về dạng bậc nhất (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 07:19:50
Trần Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 07:24:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 09:57:07
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 16:13:25
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 16:10:20
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-01-05 16:06:48
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 11:00:12
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 10:52:36
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 10:50:28
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 10:47:03
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 10:43:32
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 10:39:31
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-17 16:12:08
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-17 16:07:52
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-17 16:04:45
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-16 10:54:38
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-16 10:52:10
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-16 10:49:34
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-16 10:46:36
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-03 10:38:46
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-03 10:28:44
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-05 08:53:48
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-02 08:44:57
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-02 08:43:00
Trần Huy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-02 08:40:38