Hoàng Gia Hân

Giới thiệu về bản thân

πhânXINH¥ ^=^ 😘😘😘Mình yew olm°^°😊😘🤗🙂
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

  Khu vườn đó trồng được số cây con là  Khu vườn đó trồng được số cây  là

  Khu vườn đó trồng được số cây con là  Khu vườn đó trồng được số cây  là

a. 79 +34-19=113-19=84

B. 563-99=464      C.221x(43-39)=221x4=884   D. 936:3=312