Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Văn Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Huy
huy văn . Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Kết bạn với mình nhiêù vô nha .

Luyện toán

0 -Trung bình 2.27 - Tổng điểm 68

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-11 21:02:20
Nguyễn Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-04 20:30:13
Nguyễn Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-04 20:25:49
Nguyễn Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-28 19:08:29
Nguyễn Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-21 08:19:30
Nguyễn Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-22 21:27:20
Nguyễn Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-21 20:59:30
Nguyễn Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-20 20:32:45
Nguyễn Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:00:26
Nguyễn Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-18 20:34:38