Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huyền Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huyền Trang

Huyền Trang
hihihihi😀😀😀😄😄😄 chào các bạn

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 11:01:08
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 09:27:24
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:08:18
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 13:19:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 19:49:38
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:47:41
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 19:54:54
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:55:48
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 07:53:05

Điểm thi