Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huyền Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huyền Trang

Huyền Trang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 7.67 - Tổng điểm 614

Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 11:01:08
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 13:19:47
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 09:27:24
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:08:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.05 - Tổng điểm 81

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 8.21 - Tổng điểm 985

Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 07:53:05
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:55:48
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 19:54:54
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:47:41
Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 19:49:38

Điểm thi