Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 🦈🦈 ɦoàɴɡ Sơŋ 🦈🦈 ( ɻɛɑm ʙáo cáo ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

🦈🦈 ɦoàɴɡ Sơŋ 🦈🦈 ( ɻɛɑm ʙáo cáo )

🦈🦈 ɦoàɴɡ Sơŋ 🦈🦈 ( ɻɛɑm ʙáo cáo )
Team mình lập không cần nhiều điểm SP , muốn vào team thì bảo mình , bạn nào chưa biết cách đổi tên thì mình sẽ dạy cách đổi tên cho các bạn , muốn vào bao nhiêu team cùng lúc không sao, đừng có lạm dụng team để báo cáo những câu hỏi mà mình trả lời mà không được tick , ví dụ : https://olm.vn/hoi-dap/detail/1034092812152.html?pos=2420743276443 ; bạn đó bị mình cảnh cáo lần 1 , lần 2 sẽ bị đuổi khỏi team , các bạn khác nếu phạm lỗi như vậy thì sẽ bị đuổi khỏi team ngay vì đã có người làm gương trước #Trưởng team
  • Tên: 🦈🦈 ɦoàɴɡ Sơŋ 🦈🦈 ( ɻɛɑm ʙáo cáo )
  • Đang giảng dạy tại: Trường THCS Hàn Thuyên
  • Địa chỉ: Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
  • Điểm hỏi đáp: 3830SP, 46GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 2193SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi