Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thanh Huyền
Đơn giản như vậy : Các bạn kết bạn với nich " Bảo Bình_Aquarius " của mình nha ! Chúc các bạn một kì nghỉ hè vui vẻ ! ♥♥♥

Luyện toán

32 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3200

Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 18:25:42
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 20:31:48
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 11:25:16
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 11:23:09
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 18:42:49
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 21:29:43
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 21:25:57
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 19:08:01
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 18:16:57
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 19:03:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-26 21:05:56
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-21 08:34:25
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:15:34