Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thanh Huyền
Đơn giản như vậy : Các bạn kết bạn với nich " Bảo Bình_Aquarius " của mình nha ! Chúc các bạn một kì nghỉ hè vui vẻ ! ♥♥♥

Luyện toán

32 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3200

Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 21:02:58
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-01-29 10:47:15
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 19:03:36
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 18:42:49
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-01-29 10:50:28
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 11:25:16
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 11:23:09
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-01-29 10:54:00
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 20:24:26
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 20:26:44
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 11:49:58
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 19:16:47
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 19:20:55
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 20:54:22
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 12:02:41
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 21:15:58
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 19:11:52
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 12:10:06
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 19:08:01
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 21:25:57
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 21:29:43
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 14:45:23
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 18:25:42
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 20:31:48
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 21:00:52
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 21:23:45
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 21:20:10
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 07:53:56
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 14:48:00
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 18:16:57
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:25:41
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 20:43:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-26 21:05:56
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-21 08:34:25
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:15:34