Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Huyền Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Huyền Chi

Vũ Huyền Chi
Chào mừng các bạn đã ghé nhăm nhà của mình

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 20:50:49
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:03:22

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:23:20
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:01:54
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:06:28
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 20:54:06
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 20:12:07
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:30:54
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:05:47
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 21:30:50
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:52:53
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:34:02
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:52:43
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:40:23
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:21:54

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Vũ Huyền Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-14 21:11:27
Vũ Huyền Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-07 20:34:59
Vũ Huyền Chi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:38:21
Vũ Huyền Chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:32:01