Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Huyền Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Huyền Chi

Vũ Huyền Chi
Chào mừng các bạn đã ghé nhăm nhà của mình
  • Tên: Vũ Huyền Chi
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 4.90 - Tổng điểm 441

Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 20:50:49

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 5.01 - Tổng điểm 1003

Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:40:23
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:52:43
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 21:30:50
Vũ Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 20:12:07

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Vũ Huyền Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-14 21:11:27
Vũ Huyền Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-07 20:34:59
Vũ Huyền Chi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:38:21
Vũ Huyền Chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:32:01