Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Đức Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Đức Huy

Lê Đức Huy
chào mấy thánh nha:>>>>>>>>>

Luyện toán

4 -Trung bình 5.65 - Tổng điểm 734

Lê Đức Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:41:52
Lê Đức Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 15:36:06
Lê Đức Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:38:30
Lê Đức Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:33:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 92

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.90 - Tổng điểm 9

Điểm thi

Lê Đức Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-04 21:03:43
Lê Đức Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-10 19:56:11