Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Uchiha Madara. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Uchiha Madara

Uchiha Madara
When the life gives you a hundres reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.(Khi cuộc đời cho bạn hàng trăm lí do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lí do để cười.)

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 07:47:10
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 07:50:22
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-01-14 18:51:58
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 20:40:19
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 20:33:45
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 18:57:30
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 14:08:01

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi