Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thùy dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thùy dương

nguyễn thùy dương
1 năm ....qua rồi nhưng Quan hệ giữa EM và ANH vẫn chỉ là BẠN BÈ Không hơn ,Không kém !Dù có thế nào Em biết Anh cũng chỉ coi Em là..BẠN!!Em đã khóc đấy!!nhưng giọt nước mắt không làm được gì cả,,nên Em sẽ coi Anh là Bạn mãi mãi vậy,,Dù không muốn!!!Nhớ nhé anh !!!Em sẽ coi anh là...BẠN mãi mãi!!Nước mắt em sẽ ngừng rơi ,,Em sẽ không phải lo lắng vì Anh thêm một lần nào nữa!!___---!@@#

Điểm thi

Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-19 14:51:04
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-28 22:27:56
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 14:01:00
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-08 08:42:34
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-18 19:53:46
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 19:44:37
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-28 19:25:07
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-26 16:41:00
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-26 16:16:23
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-22 19:13:53

Luyện toán

136 -Trung bình 8.78 - Tổng điểm 13871

nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-10 11:01:13
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 19:08:47
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 17:38:11
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 18:21:56
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 21:08:17
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 20:16:46
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 19:48:06
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 10:21:50
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 20:20:16
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 19:31:21