Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thùy dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thùy dương

nguyễn thùy dương
cung bọ cạp dễ thương nhưng làm cho bọ cạp thương mình thì ko dễ đâu -_- có những lời đồn rằng họ rất độc ác và đa đoan quỷ kế ,nhưng bọ cạp luôn hòa nhã với mọi người xung quanh ,thế nên đừng sợ cung bọ cạp chúng mình nhé ...cung bọ cạp luôn thấu hiểu lòng người khác ,họ ko muốn ai bị tổn thương bởi họ đâu ...@-@ .các bạn phải nhớ đấy ,nếu thấy hay thì kết bạn thôi .^-^

Điểm thi

nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-28 22:27:56
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 14:01:00
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-08 08:42:34
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-18 19:53:46
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 19:44:37
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-28 19:25:07
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-26 16:41:00
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-26 16:16:23
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-22 19:13:53

Luyện toán

118 -Trung bình 8.94 - Tổng điểm 12155

nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-10 11:01:13
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 19:08:47
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 17:38:11
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 18:21:56
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 09:57:25
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 20:16:46
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 19:48:06
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 10:21:50
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 20:20:16
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 19:31:21