Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen thi lan huong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen thi lan huong

nguyen thi lan huong
Hello xin chào mọi người .Mình tên là Nguyễn Thị Lan Hương . Mình có vài ý kiến như sau :Vì năm nay mình vẫn phải đi học hè nên các bạn chỉ có thể nhắn tin với mình vào chiều thứ hai, thứ ba ,thứ tư ,thứ năm ,thứ sáu và sáng thứ 7.Nếu như bạn nào nhắn tin với mình mà mình không trả lời thì thông cảm nha.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 06:07:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-02 12:29:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-02 12:28:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-28 08:13:36

Luyện toán

50 -Trung bình 9.46 - Tổng điểm 5201

nguyen thi lan huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 09:35:40
nguyen thi lan huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 12:39:03
nguyen thi lan huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 12:48:31
nguyen thi lan huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 10:02:53
nguyen thi lan huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 10:37:51
nguyen thi lan huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 12:02:24
nguyen thi lan huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 14:17:09
nguyen thi lan huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 15:46:11
nguyen thi lan huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 18:19:48
nguyen thi lan huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 19:50:23