Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Văn Hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Văn Hùng

Hoàng Văn Hùng
Welcome you to visit your home!

Luyện toán

17 -Trung bình 7.18 - Tổng điểm 2011

Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 06:39:45
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 10:50:40
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-03-23 06:52:39
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 11:06:18
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 06:55:06
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 13:37:51
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 10:40:59
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-03-27 12:59:35
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 11:06:54
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 13:31:32

Luyện văn - Tiếng Việt

16 -Trung bình 7.37 - Tổng điểm 2507

Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-06-19 15:19:49
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 10:13:01
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:16:18
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 11:22:01
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:08:50
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:11:46
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:25:58
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 19:35:04
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 16:25:25
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 13:12:21

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 5.33 - Tổng điểm 320

Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 18:39:51
Hoàng Văn Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 18:42:43

Điểm thi

Hoàng Văn Hùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-12 21:01:08
Hoàng Văn Hùng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-30 11:42:54
Hoàng Văn Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-17 10:31:31
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-03 18:11:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-03 18:06:14
Hoàng Văn Hùng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-29 11:56:01
Hoàng Văn Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-29 11:48:26
Hoàng Văn Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-29 11:44:40
Hoàng Văn Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-14 20:31:43